Coğrafi bölgelere göre kanser sıklıkları değişse de Dünya’da ve Türkiye’de en sık görülen kanser türleri meme, akciğer kolon (bağırsak kanserleri) olarak belirtiliyor.

Türkiye’de Sık Görülen Kanser Türleri

Farklı türleri olan kanserin görülme oranları ülkeden ülkeye değişirken Türkiye’de bazı kanser türleri Avrupa ülkelerine benzer oranlarda seyrediyor. Örneğin, kolorektal kanserler (kalınbağırsak) tıpkı Batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de hem erkeklerde hem kadınlarda mide kanserinden daha sık görülmeye başlandı. Bölgelerimiz ve şehirlerimiz arasında kanser sıklığı arasında belirgin bir fark söz konusu değil. Ancak kolorektal kanserlerin hem erkeklerde hem de kadınlarda mide kanserinden daha sık görüldüğü saptandı. Beslenme alışkanlıklarında Batı tipi beslenme ve obezitenin artması kolorektal kanser sıklığı ile ilişkili görünüyor. Bölgelere göre bakıldığında ise Doğu Anadolu bölgesinde mide kanseri kolorektal kanserlere göre daha fazla görülüyor.

Ülkemizde erkeklerde en fazla görülen kanser türleri akciğer, prostat, mesane, kolorektal ve mide kanseri iken; kadınlarda ise meme, tiroit, kolorektal, rahim (uterus) ve akciğer kanseri görülüyor.

Kanser türleri arasında ağız bölgesi kanserleri, kalın bağırsak kanseri, karaciğer kanseri, mesane kanseri, rahim (Endometrium) kanseri, akciğer kanseri, kemik tümörleri, mide kanseri, rahim ağzı (Serviks) kanseri, beyin tümörleri, kolon ve rektum kanseri, pankreas kanseri, tiroid kanseri, deri kanserleri (melanom), lenf kanseri (Lenfoma), çocukluk çağı kanserleri, yumurtalık (Over) kanseri, gırtlak (larenks) kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri sayılabilir.

           

Hızla Yayılan 10 Kanser Türü

Kanserin erken teşhisi durumunda tedavisinde tam başarı sağlanabiliyor. Bazı kanser türleri çok hızlı yayılabiliyor ancak gerek teknolojide gerekse tıp dünyasında baş döndürücü gelişme erken teşhiste çok büyük katkı sağlıyor.

Hızla yayılan kanser türleri arasında pankreas kanseri, safra yolu kanseri, mide kanseri, yemek borusu kanseri, cilt kanseri, akciğer kanser, beyin tümörü, testis tümörü, sarkomlar ve kolerektal kanserler sayılıyor.

Kanser türlerinin tedavisinde tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi ve radyasyon onkolojisi yöntemlerinden yararlanılıyor.