İDARİ GÖREVLERİ

  • İstanbul Bilim İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı 2008-2009
  • İstanbul Bilim Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2009- 2013
  •  Acıbadem Maslak Hastanesi Tıbbi Onkoloji Koordinatörü 2013 (Halen)
  • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı 2015-2016
  • Editörlük Journal of Oncological Sciences Kurucu Editörü
  • MMOF (Mediterenian Multidiciplinary Oncolgy Forum ) Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Dönem Başkanı
  • Türk Nöroonkoloji Derneği Başkanı 2017-2019
  • Kemoterapi Derneği Başkanı 2016 (Halen)