Kanserin kesin tedavisi ve çözümü konusunda çalışmalar hala yürütülüyor olsa da, erken tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde kanser, artık tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Tedavinin mümkün olmadığı durumlar ya da ileri evre kanserlerde ise, hastalığın uzun süre kontrolü sağlanabiliyor.

Kanser tedavisinde son yıllarda hedefe yönelik moleküllerin kullanıma geçmesiyle başarı oranının arttığı belirtiliyor.  Kanserin tedavisinde kanserin türü, derecesi, kanser hücrelerinin genetik özelliklerine göre bir tedavi planı oluşturuluyor.

Kanser tedavisinde kullanılan temel yöntemler; onkolojik cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi.

Onkolojik Cerrahi: Cerrahi, kanser tedavisinde en önemli tedavi şekillerinden biri. Kanserli bölgenin ameliyat edilerek tedavi edilmesinde rol alan cerrahi onkoloji, tanı ve tedavinin diğer alanlarında da önemli paya sahip. Onkolojik cerrahi uygulamalarının mutlaka o alanda özelleşmiş cerrahlar tarafından uygulanması gerekiyor.

Tıbbi Onkoloji: Tıbbi onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da kapsıyor.

Tıbbi onkolojide kanser tedavisi, damardan ya da ağız yoluyla verilen ilaç uygulaması şeklinde gerçekleşiyor. Ancak bu uygulama, kanserin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tipine, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Ayrıca kanser tanı ve tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılıyor ve hastaya yaklaşım, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak planlanıyor.

Tıbbi onkoloji ile yapılan tedavi kemoterapi (İlaçlı Tedavi), hormon tedavisi, immunoterapi (Bağışıklık Tedavisi), hedefe yönelik biyolojik tedavi şeklinde olabiliyor.

Kanser Tedavisinde Güncel Yöntemler

Günümüzde onkoloji alanındaki önemli bir gelişme; kişiselleştirilmiş tedavi. Kanserli tümörlerin genetik özellikleri ortaya çıkartılarak kişiye özel ve hedefe yönelik planlama yapılıyor. Kanser hücresinin içindeki genetik bozuklukları hedefleyen akıllı moleküller adı da verilen ilaçlarla, ilacın hedef aldığı genetik bozukluk tümör hücresinde varsa, bu ilaçlar hastalığı etkin bir şekilde kontrol altına alıyor. Bu yaklaşım, hedefe yönelik tedavi adıyla da anılıyor.

Kanser tedavisinde son birkaç yılda ön plana çıkan immünoterapi tedavisinde ise amaç; hastanın kendi savunma sistemlerinin yeniden aktive olmasını, dolayısıyla hastalıkla mücadele etmesini sağlamak. İmmunoterapi vücudun bağışıklık sistemini, kanserli hücrelere karşı daha kesin, etkili ve daha güçlü saldırılar yapacak şekilde yükselterek kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını durdurmayı veya hücrenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. İmmünoterapi bugün tıpta kanser tedavilerine destek tedavi olarak kullanılıyor.

Tıbbi Onkoloji, yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, kanser taraması ve erken tanı uygulamalarını da kapsıyor.

Tıbbi Onkoloji Nedir?

Tıbbi Onkoloji yalnızca kanserli hastaların tedavisini değil, kanserden korunma, tarama, erken tanı alanlarını da kapsayan bir bilim dalı. Yani, kanserin her aşaması medikal onkolojiyi ilgilendiriyor. Ayrıca kanser tanı ve tedavisinde, cerrahi ya da radyoloji gibi çeşitli alanlarla işbirliği yapılıyor ve hastaya yaklaşım, bilimsel veriler doğrultusunda multidisipliner olarak planlanıyor.

Tedavi Şekli Nasıl?

Tedavi, damardan ya da oral yolla verilen ilaç uygulaması şeklinde gerçekleşiyor. Ancak bu uygulama, kanserin türüne göre değişiklik gösteriyor. Tedavi planlaması; kanserin hücre tipine, başladığı organa ve yayıldığı bölgeye göre değişiyor. Tedavi, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak amacıyla adjuvan, kitleyi operasyona uygun hale getirmek veya organı korumak amacıyla neoadjuvan, ileri evre hastalıkta ise yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla palyatif olarak uygulanıyor. Tedavi tek başına veya kombinasyon olarak da yapılabiliyor.

Tıbbi Onkoloji Hangi Yöntemlerle Uygulanıyor?

Kemoterapi (ilaçlı tedavi)

Kemoterapinin amacı, yapılarındaki bazı değişiklikler nedeniyle kontrolsüz büyüyen kanser hücrelerinin yok olmasını sağlamak. Çoğu durumda, farklı etki mekanizmaları olan birkaç ilaç birlikte verilerek kanser hücresinin öldürülmesi hedefleniyor.

Kanser kemoterapisi yapmak amacıyla ilaç kullanımı, ilk olarak 20. yüzyılın başında ortaya çıktı. Mustard gazının I. ve II. Dünya Savaşı’nda kullanılması sırasında, beyaz kürelerde düşüklük yaptığı saptanarak hızlı çoğalan kanser hücrelerinde de benzer şekilde öldürücü özellik göstereceği düşünüldü. 1940’lı yıllarda lenfomaların tedavisinde damar yoluyla uygulanarak o günün koşullarında tedavide başarılı bir adım atıldı. Bu gelişme, kanserde etkili olabilecek diğer maddelerin araştırılmasına yol açtı. Günümüzde çok sayıda kemoterapötik ilaç geliştirildi.

Hormon Tedavisi

Prostat ve meme kanseri gibi hormona duyarlı tümörlerin tedavisinde hormonal ilaçlar kullanılıyor. Uygulama genel olarak ağız yoluyla yapılıyor.

Bir başka uygulama şekli ise enjeksiyon.

İmmunoterapi (Bağışıklık Tedavisi)

Vücudun savunma sistemini uyararak kanser hücrelerinin tanınması ve öldürülmesi için bağışıklık sisteminin doğal olarak ürettiği maddeler kullanılıyor.

Hedefe Yönelik Biyolojik Tedavi

Kanser hücrelerinin taşıdığı ancak normal hücrelerde bulunmayan hedefleri belirleyerek saptanan etkinliği yüksek, yan etkisi az biyolojik tedaviler, kanser tedavisindeki son 10 yılın en önemli gelişmeleri olarak kabul ediliyor. Kanser tedavisinde geliştirilen hedefe yönelik tedaviler, birçok kanser türünde etkili seçenekler olarak ortaya çıkıyor. Meme kanseri, barsak kanseri, renal hücreli (böbrek) kanserler başta olmak üzere birçok kanserde hedefe yönelik tedaviler başarılıyla uygulanıyor.

Medikal Onkolojiyle Hangi Kanser Türleri Tedavi Ediliyor?

Meme kanseri, akciğer kanseri, mide-bağırsak kanserleri, pankreas kanseri, karaciğer kanserleri, safra kesesi ve yolu kanserleri, baş-boyun tümörleri, osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları, beyin tümörleri, böbrek – mesane kanserleri, prostat kanseri, malign melanom, tiroid kanseri, over (yumurtalık) kanseri, serviks (rahim ağzı) kanseri, endometrium (rahim) kanseri, testis kanseri, lenfomalar, multiple myelom gibi birçok kanser türü medikal onkoloji yöntemleriyle tedavi edilebiliyor.

Radyasyon Onkolojisi:

Radyasyon onkolojisi içinde radyoterapi ve radyocerrahi olmak üzere iki uygulama alanı bulunuyor. Radyoterapi; kanserli dokunun veya bazı iyi huylu tümörlerin tedavisinin radyasyonla yapılması olarak tanımlanıyor. Bu nedenle halk arasında “Radyasyon tedavisi” ya da “Işın tedavisi” olarak da adlandırılıyor.

Radyasyon cerrahisi ile ise çok sayıda düşük enerjili ışın demetlerinin hastalıklı bölgeye yönlendirilmesi ve hastalıklı noktada odaklanıp, sadece bu noktada yüksek enerji sağlayarak dokuda değişiklik yaratılması amaçlanıyor. Böylece hastalıklı bölgeye yoğun ışın verilerek kanser hücrelerinin küçülmesi ya da ölmesi sağlanırken, çevresindeki normal dokular da radyasyonun zararlı etkilerinden korunmuş oluyor.